Helsetilstand

Helsetilstand i prosjektkommunane
I Lov om folkehelsearbeid blir det stilt krav til at kommunane skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkninga. Nasjonalt folkehelseinstitutt har i folkehelselova fått i oppgåve å gjere tilgjengeleg opplysningar frå sentrale register samt anna relevant statestikk som grunnlag for kommunar sin oversikt. Første del av forprosjektet var å kartlegge helsetilstanden i prosjektkommunane basert på Kommunehelsa statestikkbank. Vidare vart oversikt over helsetilstanden sett i samanheng med anna lokal data. Forprosjektet vart avrunda med eit seminar som presenterte oversikt over helsetilstanden i prosjektkommunane. Seminaret tok prosjektet eit skritt vidare ved å drøfte helsetilstanden og genererte idear for vidare arbeid i prosjektet.

Rapport frå forprosjektet

Seminar om helsetilstand

       Føredrag

         Gruppeoppgåver

         Evaluering av seminar om helsetilstand                                             1 kommentar:

  1. Flott med blogg! Blir spennende å følge prosjektet framover:)

    SvarSlett